Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > giáo dục > Người trợ giúp toán học

Người trợ giúp toán học

Người trợ giúp toán học

Loại:giáo dụcPhiên bản:2.0绿色版Cập nhật:2023-10-20 09:23:50Kích thước:64KBHệ thống:Vista, WinXP, Win7Ngôn ngữ:简体

Math Helper, một công cụ hỗ trợ tính toán tuyệt vời: bao gồm đại số, phương trình, dãy số, hình học

Đại số
1. Phân tích thừa số nguyên tố
2. Tìm giai thừa
3. Tìm ước chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất
4. Tìm một số nào đó thỏa mãn lũy thừa n
5. Tìm căn bậc hai của một số nhất định
6. Tìm logarit của một số nhất định
7. Đổi góc sang radian
8. Tìm hàm sin
7. br /> 9. Tìm hàm cosin
10. Tìm hàm tang
11. Tìm hàm cotang
12. Tìm hàm secant
13. Tìm hàm cosecant< br />