Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > Tải xuống trình cắm > Phần mềm cảnh quan Kechuang Yida

Phần mềm cảnh quan Kechuang Yida

Phần mềm cảnh quan Kechuang Yida

Loại:Tải xuống trình cắmPhiên bản:v4.0免费版Cập nhật:2023-10-24 09:45:57Kích thước:6MHệ thống:WinAllNgôn ngữ:简体

 科创易达园林绿化插件是一款相当优秀的cad插件,这款插件主要提供园林绿化设计方面的功能,功能十分强大,包括绘图设置、修改基点、乔灌孤线标注、图块替换、灌木地免提检查、管目的被面积统计表、填充区域检查等

功能介绍

 1、生成桌面快捷方式,可以设置插件是否随CAD加载,不设置默认自动加载。

 2、系统设置:设置软件的版本,试用版,单机版,网络版,

 3、绘图设置,绘图设置可设置出图比例,文字样式,标注字体大小,标注样式,标注是否对齐,标注文字是否背景遮挡,标注单位,标注图层,是否合并不同规格标注,标注折线角度,标注单位等。

 修改字体比例时,会自动修改标注圆点和标注圆圈的大小到合适的大小

 4、图块设置,设置图块名,图块所代表植物规格属性并记忆,复制到新图之后,无需二次设置,自动提取

 5、乔灌折线标注:用户只用拉折线,自动生成乔木或者灌木名称和标注个数,且乔木自动标注到乔木标注图层,灌木自动标注到灌木标注图层,无需二次修改标注图层。

 6、乔灌弧线标注:标注弧线自动连接图块中心,支持间隔弧度同向(相临的弧度方向相反)

 7、批量文字替换:框选区域批量替换标注文字

 8、批量修改字体高度:框选区域批量修改字体高度,修改文字批量修改高度的方法,提供绘图比例的打印高度,方便换算

 9、乔灌重叠检查:检查图纸中是否存在重叠块,闪动提示,根据需求一键删除重叠块

 10、修改基点:修改图块基点位置

 11、乔灌阵列:沿线图块阵列,乔灌陈列可以输入带小数点的数据

 12、图块替换:点选需要替换的图块, 框选需要替换的目标图块, 确定后自动替换图面上所有相同的目标图块或者输入关键字,则替换所选的图块

 13、生成乔灌图例:查看图纸中使用植物图例的种类

 14、乔灌数量表:框选整个图纸即生成乔木和灌木的数量,自动生成分类数目统计表格。

 15、乔灌数量EXCEL表: 框选需要统计灌木地被面积的区域,自动生成苗木数量表的excel文件,点击文件另存为即可

 16、更新乔灌数量表:框选需要更新灌木地被的区域所在的区域,自动更新之前已完成的苗木数量表

 17、灌木地被设置:设置灌木地被植物名称及植物属性,地被名称管理器中的名称可以拖动调整顺序

 18、闭合区域面积标注:自动提取灌木或地被的面积,只需要选择灌木和植被名称就会自动生成带名称和面积的标注,且灌木的标注会归类到灌木面积标注层,地被的面积标注会自动归类到地被面积标注层,无需二次修改标注图层。

 19、提取灌木地被区域:可以识别用所有的线画的灌木地被线(line,arc,cricle,pl,spl)

 20、框选提取灌木地被区域:图纸内容较多时可以部分提取提高标注效率。

 21、灌木地被面积标注:命令同灌木和地被面积标注,不仅可以提取闭合区域的的面积,也可以提取交叉PL线组成的近似闭合区域的面积。

 22、灌木地被面积自动标注:框选需要标注灌木地被面积范围,自动生成面积标注。

 23、灌木地被面积检查:检查图纸中所有灌木地被区域是否全部被标注,或者存在一个区域多个标注的情况

 24、灌木地被面积统计表:框选整个纸图,自动提取数据生成种植面积表

 25、灌木地被面积EXCEL表。

 26、更新灌木地被面积表。

 27、填充区域检查:如果用CAD的方法查看不到填充的面积,此功能可查看软件标注的面积是否与填充区域吻合。

 28、填充面积标注:自动提取填充图案名称并标注出名称与面积(此功能可以自定义图案名称即可用植物名称替代填充图案名称

 29、填充面积自动标注:自动标注全图填充图案名称及面积。

 30、填充面积统计:框选填充图案区域自动将相同填充图案面积总和并生成面积表。

 32、闭合区域面积总和:框选需要统计的所有闭合区域,自动总和并生成面积表。

 33、修改苗木表。

 34、转出EXCEL表:将CAD苗木表转出为EXCEL表。

 35、读入EXCEL表:将EXCEL表导入到CAD表格。

 34、规则云线:输入株行距,在图纸上绘制规则云线,用于绘制阔叶树种。

 35、规则树阵

 36、生成针叶:选择规则云线,自动生成反转云线,用于绘制针叶树种。

 37、标注找平:自动找平功能,无论图形标注怎么旋转,调用此命令都会将标注文字自动调整到水平方向,方便出图

 38、修改图层

 39、方格网:输入网格数据,框选需要网格定位的图纸范围自动生成网格图,网格线型,颜色,网格文字样式均可自定义设置

注意事项

 支持系统为Win2000,XP,Win7,Win8等。

 支持的CAD版本为cad2007~cad2014, 32位及64位系统均支持。

 欢迎大家试用,安装之前,需要关闭所有运行的CAD,安装后,启动CAD,插件自动加载弹出,若没有弹出,请重新安装插件,右键安装软件,弹出的菜单中使用管理员身份运行即可,安装后,启动CAD,插件就会出现了。

Trang chủ: Các plug-in khác