Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > tải phông chữ > Font chữ Ye Genyou Weigang

Font chữ Ye Genyou Weigang

Font chữ Ye Genyou Weigang

Loại:tải phông chữPhiên bản:Cập nhật:2023-10-24 09:44:39Kích thước:1.3MHệ thống:WinAllNgôn ngữ:简体

Ye Genyou Wei Bang là phông chữ mới nhất được phát hành vào năm 2016. Phông chữ này có phong cách độc đáo, đơn giản và thanh lịch, ý tưởng thiết kế của nó xuất phát từ ý tưởng cắt chéo sau khi chặt tre trong rừng tre. Ý tưởng này được áp dụng cho các phông chữ thư pháp và tạo thành hiệu ứng phản chiếu rất tốt.

Phương thức đăng ký

Sao chép các tập tin phông chữ vào thư mục C:\Windows\Fonts để hoàn tất quá trình cài đặt (người dùng Win7 có thể nhấp chuột phải trực tiếp và chọn menu "Cài đặt" để cài đặt).