Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > Dịch vụ trong nước > ToDesk

ToDesk

ToDesk

Loại:Dịch vụ trong nướcPhiên bản:v3.1Cập nhật:2023-12-06 06:00:34Kích thước:59.21MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • ToDesk
  • ToDesk
  • ToDesk
  • ToDesk
  • ToDesk
  • ToDesk
  • ToDesk

ToDesk是一款实用流畅的远程协助软件,旨在为用户提供便捷高效的远程技术支持和协同解决方案。通过ToDesk,用户可以远程连接到其他设备并执行实时操作,从而简化技术支持、远程培训和团队合作的流程。该软件提供了简洁直观的用户界面、友好的操作流程和强大的功能,使用户能够轻松建立安全的远程连接和操作。

ToDesk如何使用软件

1.首先,在本站下载安装后,打开app,需要登录。登录后可以将设备保存到设备列表,方便后续连接,支持锁屏、文件传输、拍照等功能。

2.登录成功后,如果需要远程,需要在这里输入远程设备的代码;

3.开启【允许远程访问本设备】后,将可以查看本设备对应的设备代码和连接密码,其他设备输入后即可连接本设备;

4.在[我的]页面,您可以设置屏幕、手势、工具栏等功能。

ToDesk软件如何设置远程启动?

1.点击下方导航栏中的【我的】;

2.点击【设置】向下滑动;

3.在设置页面上启用远程启动支持。

ToDesk软件功能

[简单]

这个软件使用起来非常简单。当todesk安装在主终端和受控终端的计算机上时,可以通过id和访问密码进行远程连接和操作。

[高速]

国内机房多,线路和带宽资源非常丰富。所以todesk连接非常稳定,运行非常流畅,基本和本地机器没什么区别,基本没有延迟。

[高效]

适合所有人,远程访问使同事、供应商和客户能够更有效地沟通,打破障碍,提高效率。

[安全]

的通信数据是端到端加密的,连接密码只存在于用户的设备中,从而保证每一次连接都是安全可靠的。

ToDesk软件优势

1.支持远程控制和远程文件传输。

2.支持录音回复和播放电脑声音。

3.支持历史设备的快速连接。

4.支持合作伙伴登录提醒。

5.支持自启动。

ToDesk软件更新日志

版本4.7.1.2

修复一些已知的错误;;

Trang chủ: