Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > Dịch vụ trong nước > Mạng lưới tài năng trực tuyến Guida

Mạng lưới tài năng trực tuyến Guida

Mạng lưới tài năng trực tuyến Guida

Loại:Dịch vụ trong nướcPhiên bản:v0.4Cập nhật:2023-03-25 07:58:29Kích thước:289KBHệ thống:安卓Ngôn ngữ:简体

  • Mạng lưới tài năng trực tuyến Guida
  • Mạng lưới tài năng trực tuyến Guida
  • Mạng lưới tài năng trực tuyến Guida
  • Mạng lưới tài năng trực tuyến Guida

Ứng dụng Guida Online Talent Network là một nền tảng dịch vụ tuyển dụng nhân tài địa phương ở Quý Châu. Guida Online cung cấp cho bạn thông tin tuyển dụng công chức, tổ chức, giáo viên và doanh nghiệp ở tỉnh Quý Châu mỗi ngày, cho phép bạn hiểu xu hướng nhân tài mọi lúc, mọi nơi.

Trang chủ:

Mạng lưới tài năng trực tuyến GuidaTải về liên quan