Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > tải trò chơi > trò chơi chiến lược > 独居

独居

独居

Loại:trò chơi chiến lượcPhiên bản:v4.2Cập nhật:2023-12-05 06:05:05Kích thước:26.99MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • 独居
  • 独居
  • 独居
  • 独居
  • 独居
  • 独居
  • 独居
  • 独居

独居是一款面向商业的游戏,以像素风格的画面呈现。玩家饰演一名大学生,在独居的情况下面临学习、兼职、财务等多重挑战。独居注重真实的生活体验。玩家需要平衡学习和生活,通过学习和工作赚钱支付学费和生活费。同时,玩家需要关注健康状况,将饥饿值、卫生值、快感值保持在合理的范围内。立即下载独居,体验独居的乐趣和挑战!

独居游戏集锦

1.游戏中有很多不同的事情需要玩家自己去做,这一点会很重要;

2.随着游戏的进行,你会体验孤独者的日常生活,看看玩家是否感到孤独或舒适;

3、玩家会觉得非常硬核的玩法,各种玩法模式带来的体验非常好玩;

4.记得时刻关注自己的经济状况,可以选择业余时间去打工赚钱,保证学习和生活。

独居游戏内容

1.游戏整体玩法还是很简单的。进入游戏后,玩家需要开始选择角色、性别、名字等。等有了这些内容,玩家就可以正式开始游戏了。

2.玩家要时刻关注自己的健康值、饥饿值、乐趣值、卫生值等。这些不同的价值观会影响球员的整体发展,所以你需要时刻注意。

3.进入游戏后,你的目标就是打零工,然后获得金币来支付你的学费和生活费。同时也保证你的学习成绩,让你在游戏后期顺利毕业。

4.玩家还可以在游戏中装扮自己的房间,家具主要由卧室套、厨房套、浴室套三套组成。随着你游戏的深入,后面会解锁更高级的家具。

独居简介

许多朋友和他们的父母一起度过他们的中学生活。即使平时住在学校宿舍,周末或者月嫂假期也大多会回到父母身边。那天真正的中学生活结束后,迎来了全新的大学生活。与社会边界和中学不同的是,在大学里,人不仅需要时间去学习,也需要时间去做一些提升自己的事情。

独居是模拟的大学生活。玩家扮演一个刚刚读完中学的少年(少女),要求父母离家去首尔读大学,每个月靠打零工赚生活费和学费。同时还要学习致富理论、财富史等课程,最终以满分毕业,找到一份满意的工作。

接下来我们来学习独居是怎么玩的!

首先进入游戏,开始选择角色初始化,性别,名字等。,然后就可以正式开始了!说大学毕业就可以改变性别,这是个BUG吧,泰国一个来回?可能是我想多了,哈哈。

游戏开头有一个小故事,大概意思是主角要求父母上大学。但是我爸妈很不情愿,最后还是同意了,主角就出发去学校了。

第一学期的学费是家长交的。从第二个月开始,家里就不给钱了。看着几千块钱的账单,玩家得加倍努力才能挣到钱。在账单的下方,有一段主角内心的独白,很重要。背后的主角每天都要在心里说无数唠叨的话。...

来到主页面,一看就有很多设置。不要急躁。启动后要操作的功能不多。主要功能是大学,购物,打零工。接下来,就和我一起来学习一下这些功能是如何一个一个进行的吧!

Trang chủ: