Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > Quản lý văn phòng > 掌上识别王

掌上识别王

掌上识别王

Loại:Quản lý văn phòngPhiên bản:v3.6Cập nhật:2023-12-05 06:03:10Kích thước:139.82MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • 掌上识别王
  • 掌上识别王
  • 掌上识别王

掌上识别王是一款实用性很强的办公软件,集成了很多实用功能,如文字识别、图片转文字等。其高识别准确率和丰富的功能组合,可以有效提高用户处理文本信息的效率,为用户带来更便捷的办公体验。处理文档和翻译文本内容更加方便。这对于需要经常处理文本内容的用户来说,具有很大的实用价值。

掌上识别王如何用软件测量长度

1.先在这个网站下载安装软件,然后去主页面拉下来。
2。找到测量工具包,然后点击进入。
[br/]3。接下来我们可以看到“尺子测量”,然后我们把要测量的物品放到手机屏幕上,按OK就可以测量长度了。

掌上识别王软件功能

1.批量识别后的文字可以自由编辑、复制、翻译、校对、再识别,编辑起来非常省心。
2。支持错别字识别和纠正,准确识别输入文本中的错别字和段落位置信息,并给出正确的建议文本内容。
3。支持保存为PDF等各种文档格式。

掌上识别王软件功能

1.ocr技术
专业技术,掌上识别王app可以更准确快速的识别字符。
2。翻译功能
掌上识别王app支持多语言翻译,省去翻译麻烦。
3。识别校对
识别出的文字可以和原图同时预览,校对后更放心。
4。文件管理
识别出的历史文件掌上识别王app会自动归档,随时使用更方便!

掌上识别王软件亮点

1.TXT格式文档一键导出,保存更轻松。
2。识别出的文字可以和原文2265同时预览,校对后更放心。
3。工作必备的手机扫描工具,在工作、学习、生活中会方便很多,省去了很多麻烦;
4。识别准确,提取快捷,容易提高工作效率,其他地方直接粘贴。
5。可以识别的文件很多,书本和手机里已有的图片都可以直接识别。

掌上识别王软件更新日志

版本4 . 11 . 2 . 1
1。【修复】修复线上已知的bug!

Trang chủ: