Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > giáo dục học tập > 早安英文

早安英文

早安英文

Loại:giáo dục học tậpPhiên bản:v2.1Cập nhật:2023-12-05 06:00:40Kích thước:66.19 MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • 早安英文
  • 早安英文

早安英文是一款免费实用的英语学习应用。软件中有很多免费的精品课程,旨在帮助用户提高英语听说能力。软件提供了大量英文听力素材,涵盖多种场景和主题。用户可以选择自己感兴趣的内容,随时随地练习和学习课程,提高英语水平。软件界面设计精美,给用户带来舒适轻松的学习环境。喜欢的用户一定不要错过。

早安英文应用功能

如何学习英语:教你用最正确的方法学习英语!
我是语音课:比你想象的有趣。如果你想得到音标,这一个就够了!
通用语法课程:帮你构建好的语法框架,不用担心单词不会造句!
漂亮英文句子:如何说出漂亮的英语句子?听了之后发现其实没那么难!【/br/】地道美语口语:去超市怎么结账,健身房的设备该怎么说?教你不费吹灰之力掌握生活中最常用的实用口语表达!
“大牌怎么发音”:那些耳熟能详的奢侈品牌怎么发音?一些奢侈品牌有什么故事?最有趣的“大品牌”课,带你了解大品牌故事,轻松积累实用表达!

早安英文应用亮点

课后锻炼:马上学习,告别遗忘,学习效率更高!
生词查询:学习过程中直接点击单词查询单词,不影响学习进度!
收藏单词:将新单词收藏到收藏夹中,方便随时复习!
下载课程:无需网络,随时随地轻松学习!
课程集合:方便用户快速找到自己喜欢的课程!
获取讲义:快速生成课程讲义文档,方便打印和重复练习!

早安英文应用更新日志

版本0.2.36
修复了一些已知问题。
版本
v0.1.81
1。加入视频弹幕,让学习互动更有趣。
2。优化规划功能。
3。优化课程下载。
版本
v0.1.61
1。添加vip课程页面,所有会员课程一目了然。
2。发现页和学习页完全改版,更加清爽美观。
3。优化课程评论功能,评论维度更丰富。快来给课程打分~
4。在新课和周计划上加红点,一秒钟找到新课~
5。优化学习计划。

Trang chủ: