Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > ứng dụng xã hội > eoopen

eoopen

eoopen

Loại:ứng dụng xã hộiPhiên bản:v3.2.141.15官方版Cập nhật:2023-07-19 11:35:01Kích thước:6.3MHệ thống:WinAllNgôn ngữ:简体

Cùng với người dùng, eoopen đang giúp xây dựng một hệ sinh thái để cộng tác và phổ biến thông tin kinh doanh; thực hiện quản lý hợp tác và tập trung trong nhóm; cho phép phổ biến thông tin sản phẩm và dịch vụ tới người dùng nhanh hơn; và có thể thiết lập một vòng kết nối mối quan hệ giữa các cá nhân giữa bản thân và người dùng; cung cấp dữ liệu chia sẻ nguồn nhân lực mở cho doanh nghiệp; Netkai eoopen thiết lập một nhóm nhà phát triển kênh với tất cả người dùng và tất cả người dùng Netkai eoopen sẽ là nhà phát triển và thiết kế Netkai eoopen; Netkai chúng tôi Chúng tôi sẽ làm việc với người dùng để đạt được Cộng tác và phổ biến thông tin nhanh hơn và chính xác hơn bằng cách sử dụng các phương pháp cộng tác và phổ biến thông tin kinh doanh được thiết kế và phát triển chung.

Giới thiệu chức năng

Eim Phiên bản EIM3.0.4.0 có 4 điểm nổi bật chính so với phiên bản 3.0.

Đầu tiên, nó tích hợp bảng cài đặt EIM, bảng này có thể đặt nhiều thuộc tính khác nhau trong quản lý phụ trợ doanh nghiệp. Cài đặt doanh nghiệp, thông tin cá nhân và cài đặt hệ thống có thể được thực hiện cùng lúc trong bảng cài đặt nền.

Thứ hai, các chức năng hỗ trợ từ xa và tối ưu hóa truyền tệp ngoại tuyến đã được thêm vào.

Những người dùng khác nhau có thể sử dụng công nghệ điều khiển từ xa để sử dụng các kỹ năng của chính họ nhằm giải quyết vấn đề cho người dùng trước máy tính từ xa.

Việc hiển thị trạng thái trong quá trình truyền tệp ngoại tuyến giúp bạn dễ dàng xem các bản ghi gửi, nhận bản ghi, tiến trình tải xuống và thời hạn hiệu lực của tệp ngoại tuyến.

Phiên bản EIM của dịch vụ EIM3.0.4.0 cũng đã được nâng cấp. Khi số lượng người dùng doanh nghiệp đạt hơn 20, người dùng doanh nghiệp sẽ được nhắc trả tiền để nâng cấp và phí được tính dựa trên số lượng doanh nghiệp và thời gian sử dụng để đảm bảo người dùng sử dụng bình thường.