Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > Phần mềm công nghiệp > Hệ thống quản lý bán hàng Vic

Hệ thống quản lý bán hàng Vic

Hệ thống quản lý bán hàng Vic

Loại:Phần mềm công nghiệpPhiên bản:v3.0.130115官方版Cập nhật:2023-09-15 10:07:59Kích thước:2MHệ thống:WinAllNgôn ngữ:简体

Vic Sales Management System là phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng đơn giản và thiết thực, phù hợp cho việc quản lý kinh doanh bộ phận bán hàng của các doanh nghiệp vừa và lớn, bao gồm quản lý đơn hàng, xuất hàng, thu hộ, hóa đơn, giúp người dùng quản lý bán hàng tốt hơn. rât thuận tiện.

Giới thiệu cơ bản

Kích thước Hệ thống quản lý bán hàng Gram là một phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng tổng hợp, chủ yếu bao gồm các chức năng báo giá bán hàng, đơn đặt hàng, bán hàng ra nước ngoài, trả lại hàng bán, thu tiền bán hàng và quản lý tài khoản hiện tại của khách hàng.

Giới thiệu chức năng

Báo giá bán hàng

Bản cam kết về giá của doanh nghiệp dựa trên khách hàng, loại hình kinh doanh, số lượng sản phẩm, phương thức giao hàng, ngày giao hàng, v.v. . Mô-đun chức năng báo giá bán hàng là nút thứ hai của quy trình quản lý bán hàng. Thông qua báo giá bán hàng, chiến lược bán hàng và quản lý giá cả của công ty được thực hiện trong hoạt động kinh doanh bán hàng, báo giá bán hàng có thể được sử dụng làm tài liệu đính kèm với hợp đồng mua bán.

Chức năng báo giá bán hàng bao gồm nhận yêu cầu, in và gửi báo giá, tạo đơn đặt hàng; kiểm soát báo giá bán hàng bao gồm kiểm soát giá, kiểm soát số lượng sẵn có, kiểm soát tín dụng khách hàng, kiểm soát tín dụng nhân viên bán hàng và kiểm soát tín dụng bộ phận.

Quản lý đơn hàng

Là hợp đồng bán hàng được ký kết giữa doanh nghiệp và khách hàng, thể hiện những yêu cầu của khách hàng đối với việc bán hàng của doanh nghiệp và cũng là cam kết bán hàng của doanh nghiệp với khách hàng. khách hàng. Đây là bước đầu tiên trong chức năng quan trọng của hệ thống quản lý bán hàng, được kết nối với hợp đồng mua bán và chuyển đến kho bán hàng. Thông qua việc duy trì và quản lý thông tin đơn hàng, việc lập kế hoạch và kiểm soát bán hàng được thực hiện để các hoạt động bán hàng, hoạt động sản xuất và hoạt động mua hàng của công ty luôn trong trạng thái có trật tự, suôn sẻ và hiệu quả. Chức năng đặt hàng chủ yếu bao gồm nhận đơn đặt hàng từ bên kia, gửi thông tin xác nhận đơn hàng và tạo hóa đơn, hóa đơn bán hàng.

Quản lý giao hàng bán hàng

đề cập đến việc giao hàng cho khách hàng và hóa đơn bán hàng là vật mang thông tin về việc giao hàng bán hàng. Kinh doanh bán hàng và giao hàng là cốt lõi của quá trình bán hàng. Hoạt động hậu cần của doanh nghiệp đạt được bằng cách truyền thông tin đến hệ thống kiểm kê, tồn kho và tài khoản phải thu thông qua bán hàng và giao hàng. Chức năng chính của bán hàng và giao hàng là nhận đơn hàng, thông báo hàng hóa thực tế rời khỏi kho, nhận thông tin tiếp nhận từ bên kia và lập hóa đơn; hệ thống hỗ trợ chức năng trả lại hàng bán.

Quản lý hóa đơn bán hàng

Quản lý hóa đơn bán hàng chủ yếu là ghi lại hàng hóa bán ra đã lập hóa đơn và chưa lập hóa đơn, đồng thời cung cấp các chức năng truy vấn và thống kê. Sau khi hàng được bán và xuất đi, các khoản phải thu tồn đọng, bao nhiêu hóa đơn chưa xuất, hàng hóa nào đã xuất hóa đơn và khách hàng còn nợ bao nhiêu; nó còn hỗ trợ chức năng quản lý thu tiền bán hàng và đối chiếu khách hàng.

Bảo trì thông tin dữ liệu

Chủ yếu bao gồm thông tin cơ bản về công ty, thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, hồ sơ nhân viên và các cài đặt khác.

Điều tra kinh doanh (điều tra đơn hàng, điều tra giao hàng, điều tra thanh toán),

Phân tích thống kê (chi tiết thực hiện đơn hàng, tóm tắt thực hiện đơn hàng, tóm tắt bán hàng và giao hàng, tóm tắt biên lai bán hàng, tóm tắt khách hàng, tóm tắt nhân viên bán hàng, phân tích tóm tắt hàng ngày và hàng tháng)

Bảo trì hệ thống (quyền vận hành, sao lưu và phục hồi dữ liệu, nén dữ liệu, làm sạch dữ liệu), v.v.