Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > Tải xuống trình cắm > Hình dạng miệng (Kịch bản hoạt hình chuyển đổi hình dạng miệng của lớp AE)

Hình dạng miệng (Kịch bản hoạt hình chuyển đổi hình dạng miệng của lớp AE)

Hình dạng miệng (Kịch bản hoạt hình chuyển đổi hình dạng miệng của lớp AE)

Loại:Tải xuống trình cắmPhiên bản:v1.0免费版Cập nhật:2023-09-09 09:38:39Kích thước:48KBHệ thống:WinAllNgôn ngữ:简体

Hát nhép là tập lệnh hoạt hình hát nhép chuyển đổi lớp AE. Bạn có thể dễ dàng thực hiện đồng bộ hóa nhép bằng cách nhấp vào nút. Đây là một công cụ rất hiệu quả khi tạo hoạt ảnh nhân vật, nhưng nó cũng cung cấp một nguồn tài nguyên mạnh mẽ cho quy trình làm việc sau hiệu ứng của bạn.

Phương thức đăng ký

1 .Sao chép các thư mục MouthShapes.jsxbin và MouthShapes vào thư mục tập lệnh AE:

Chiến thắng:...adobe After Effects CC \ Support Files \ Scripts \ script ui Panels \

< p>MAC:application \ adobe after effect cc \ scripts \ scriptuipanels \

2. Mở cài đặt phần mềm AE và kiểm tra *Cho phép tập lệnh đọc, ghi và truy cập mạng.

Chiến thắng: Edit-Preferences-General

MAC: after effect cc-Preferences-General

3. Bạn có thể nhấp vào menu cửa sổ ở đầu phần mềm Xem kịch bản hát nhép.

Trang chủ: Các plug-in khác