Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > Tải xuống trình cắm > Giao thức cổng SMS viễn thông Trình cắm wireshark SMGP

Giao thức cổng SMS viễn thông Trình cắm wireshark SMGP

Giao thức cổng SMS viễn thông Trình cắm wireshark SMGP

Loại:Tải xuống trình cắmPhiên bản:Cập nhật:2023-09-08 09:46:22Kích thước:135KBHệ thống:WinXP, Win7, WinAllNgôn ngữ:简体

Giao thức cổng SMS của Viễn thông Trung Quốc smgp

plug-in wireshark, sao chép SMGP.lua vào thư mục cài đặt Wireshark, chẳng hạn như C:\ chương trình
files\ Wireshark.

Phương thức đăng ký

1 .

Sao chép SMGP.lua vào thư mục cài đặt wireshark, chẳng hạn như các tệp C:\ chương trình
\ wireshark
2.
Sửa đổi init.lua trong thư mục cài đặt Wireshark và thêm: [smgp . Lua & quot;)

Trang chủ: Các plug-in khác