Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > tải phông chữ > Trái tim đẹp của Hồ Tiểu Ba

Trái tim đẹp của Hồ Tiểu Ba

Trái tim đẹp của Hồ Tiểu Ba

Loại:tải phông chữPhiên bản:常规版Cập nhật:2023-09-10 09:39:57Kích thước:1.7MHệ thống:WinXPNgôn ngữ:简体

Hu Xiaobo Meixinti giống như tên của phông chữ này, hiệu ứng phông chữ rất đẹp, là sự lựa chọn tốt nhất cho dù nó được sử dụng cho thiết kế hay xử lý văn bản cá nhân, bạn có cảm thấy xúc động khi nhìn thấy một phông chữ đẹp như vậy không?

Phương pháp cài đặt phông chữ

Sao chép các tập tin phông chữ vào thư mục C:\Windows\Fonts để hoàn tất cài đặt (người dùng Win7 có thể nhấp chuột phải trực tiếp và chọn menu "Cài đặt" để cài đặt).
Trang chủ: thư viện chữ Hán