Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > Phần mềm máy tính > ứng dụng > Feidou Super Notepad

Feidou Super Notepad

Feidou Super Notepad

Loại:ứng dụngPhiên bản:v1.0.0官方版Cập nhật:2023-09-09 09:23:14Kích thước:6.1MHệ thống:WinAllNgôn ngữ:简体

Feidou Super Notepad là phần mềm quản lý và chỉnh sửa tài liệu có thể quản lý và chỉnh sửa nhiều tài liệu notepad theo nhóm và ở hai cấp độ. Feidou Super Notepad cũng có một hộp công cụ đơn giản, bao gồm máy tính Windows, Notepad, dòng lệnh và các công cụ khác!

Giới thiệu phần mềm

Sử dụng Phần mềm chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu Notepad.

Phần mềm này có thể thực hiện phân nhóm và chấm điểm hai cấp độ, đồng thời có thể dễ dàng quản lý nhiều tài liệu notepad.

Phần mềm có thể đánh dấu các tài liệu như danh sách yêu thích, danh sách việc cần làm và danh sách đã hoàn thành.

Trang chủ: xử lý văn bản sổ tay