Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Vị trí của bạn:Trang chủ > Hướng dẫn trò chơi di động > Làm thế nào để chơi bó hoa đẹp nhất trong Rock Kingdom? Hướng dẫn tổ chức sự kiện bó hoa đẹp nhất

Làm thế nào để chơi bó hoa đẹp nhất trong Rock Kingdom? Hướng dẫn tổ chức sự kiện bó hoa đẹp nhất

2023-03-17 17:36:05

p style="text-indent:2em;"> Bó hoa đẹp nhất ở Rock Kingdom là sự kiện được phát động nhân Ngày của Mẹ. Hoạt động này yêu cầu người chơi phải làm bó hoa đẹp nhất để tặng mẹ. Biên tập viên sẽ giới thiệu lối chơi cụ thể của sự kiện bó hoa đẹp nhất để giúp bạn hiểu cách thực hiện. làm một bó hoa. Hoàn thành các yêu cầu Hoạt động sẽ được khen thưởng.

Cách chơi bó hoa đẹp nhất ở Rock Kingdom? Hình ảnh hướng dẫn hoạt động bó hoa đẹp nhất 1

Hướng dẫn tổ chức sự kiện bó hoa đẹp nhất Vương quốc Locke:

1. Chọn nguyên liệu để làm bó hoa. Sau khi làm bó hoa thành công sẽ được tính điểm. Bó hoa có số điểm từ 90 trở lên là "bó hoa đẹp nhất" và có thể làm tối đa 3 lần trong ngày.

2. Mỗi khi thực hiện thành công “bó hoa đẹp nhất” sẽ nhận được phần thưởng: 100.000 trái cây kinh nghiệm

3. Làm thành công 7 bó hoa đẹp nhất để hoàn thành sự kiện và nhận được 1 Phong ấn Locke.

Cách chơi bó hoa đẹp nhất ở Rock Kingdom? Hình ảnh hướng dẫn hoạt động bó hoa đẹp nhất 2

Thể lệ sự kiện bó hoa đẹp nhất:

Felt luôn nghĩ rằng mẹ mình là người mẹ đẹp nhất trên đời nên vào Ngày của Mẹ, anh muốn chuẩn bị một bó hoa đẹp nhất tặng mẹ, vậy nên hãy đi giúp mẹ nhé!

Thời gian sự kiện: 07/05 - 20/05

Bản đồ hoạt động: Phố hoạt động

Nhận được từ sự kiện: Trái cây trồng trọt, Phong ấn Locke