Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > giáo dục học tập > 麦田思维儿童逻辑思维训练

麦田思维儿童逻辑思维训练

麦田思维儿童逻辑思维训练

Loại:giáo dục học tậpPhiên bản:v5.3Cập nhật:2023-12-03 06:01:27Kích thước:289.32MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • 麦田思维儿童逻辑思维训练
  • 麦田思维儿童逻辑思维训练
  • 麦田思维儿童逻辑思维训练
  • 麦田思维儿童逻辑思维训练

麦田思维儿童逻辑思维训练是一款专门为孩子设计的手机培训软件。软件通过有趣的游戏和活动,帮助孩子培养逻辑思维能力,启迪孩子的智力发展,为孩子的成长打下坚实的基础。软件关注孩子优质的逻辑思维培训服务,帮助孩子在快乐的学习氛围中培养良好的思维习惯和学习能力,为孩子未来的发展打下坚实的基础。

麦田思维儿童逻辑思维训练软件声音设置

1.请首先检查媒体音量是否打开。如果打开了媒体音量,还是没有声音,请点击右上方的“家长”选项

2。单击学习设置

3。单击背景音乐

麦田思维儿童逻辑思维训练软件功能

1.梯形游戏难度:游戏设计由易到难,符合孩子的经验和成长规律。
2。内容丰富:108个游戏从多个角度培养和锻炼孩子的逻辑思维能力。
3。寓教于乐:将知识点融入2265孩子喜欢的游戏中,在游戏中加深对知识的理解。
4。内容新颖:可爱的动物形象,海陆空场景,让孩子在天马行空的场景中快乐学习。

麦田思维儿童逻辑思维训练软件亮点

1.认知能力:基本图形(圆、三角形、正方形);时钟/电子钟、人民币、立体图形、对称图形、空间定向、二等分、拼图、图形旋转找物品;
2。对比观察:比较(大小、长短、高低、粗细、轻重、快慢、深浅、)、排序、找相似、找不同、分类(图形、文章)、七篇中找一篇、找文章(分块)、做拼图;
3。推理判断能力:因果关系;高级序列(AABB、ABCABC)、关系匹配、镜像动作、图形关系、数字迷宫、整体与部分、根据场景选择物体、物体旋转;

麦田思维儿童逻辑思维训练软件更新日志

V3.6.7版本
[更新]全新界面,体验更多启蒙阅读
[更新]用户隐私条款
[优化]修复bug。

Trang chủ: