Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > bảo mật hệ thống > 模拟人生3人物补丁

模拟人生3人物补丁

模拟人生3人物补丁

Loại:bảo mật hệ thốngPhiên bản:v4.1Cập nhật:2023-11-22 06:01:51Kích thước:2.2MBHệ thống:PCNgôn ngữ:简体中文

  • 模拟人生3人物补丁
  • 模拟人生3人物补丁
  • 模拟人生3人物补丁

模拟人生3人物补丁是一款刺激的模拟游戏,带给你全新的角色体验。游戏有多种人物补丁,可以让你创造出独一无二的虚拟人物。从外貌到性格,你完全可以驾驭,满足你的创意。与家人朋友互动,建立人际关系,体验生活的酸甜苦辣和挑战。通过工作、学习、娱乐,你的角色会成长,会有成就感。现在就加入这个奇妙的世界,开始自己的模拟人生之旅吧!

说明:此下载资源为压缩包,请自行解压使用。

模拟人生3人物补丁安装

使减压

将解压后的*.Sims3Pack文件放入X:用户管理员文档Selectronic Arts模拟人生 3下载(X为系统盘)。

开始SIMS3LAUNCHER tick安装。

进入游戏生效。

模拟人生3人物补丁描述

下载补丁时,请确保补丁的版本与游戏的版本相匹配,否则可能会出现不兼容问题。

在使用补丁之前,请备份原始文件,以防止出现不可预知的问题。

模拟人生3人物补丁简介

每天按时上班是必要的。刚开始的时候,就算玩家钱再多,也还是会缺钱。如果他们不上班,正常的生活也维持不了几天,饿肚子就是悲剧了。

当玩家有足够的钱的时候,建议买最好的床。当然,如果你想把时间浪费在睡觉上,你可以放弃。

每天看门口,看看有没有送来的账单。如果有,建议在早中期快速支付,因为如果没有发现花完了钱,当然在支付的最后一天会有提示。如果你不付钱,税务局会没收家具。(税务官是无敌的NPC。如果你把你家的门窗拆了,他还有办法进去没收东西,这就带来了24小时“东西被拿走”的负加成。)后期资金那么多,无所谓,最后一天买单也无所谓。

中期来看,钱会逐渐变富,也就是小康时代。千万不要把钱浪费在买车或者换房上。这不像现实社会。炒房没有收入(只能住一套房子)。可以在市中心买个商铺,好处是每周收入稳定。如果想完全买一个店的股份,要分两次买(第一次相对便宜,第二次贵一点,当然买股份会有分红。当时,我买下了整个镇。)

后来,当钱完全富裕了,你开始建造你梦想中的家。当然,你也不一定要先搬到一块空地上,然后花世界盖房子。你可以在选项里编辑城镇,找一块空地,建好之后再搬进去,因为有时候最后我会把钱花光。

模拟人生3人物补丁配置

系统:Windows XP (Service Pack 2)或Windows Vista (Service Pack 1)。

处理器:(XP) 2.0千兆赫P4或同等产品;(Vista) 2.4 GHz P4或同等处理器

内存:(XP)1gb;(Vista) 1.5 GB

显卡:128 MB显存支持像素着色器2.0。

DirectX:

可用硬盘空间:至少6.5 GB可用空间和1 GB额外空间用于自定义内容。

声卡:

集成显卡:

英特尔集成芯片组,GMA x 3000或更高。

6 GHz奔腾D CPU,或1.8 GHz Core 2 Duo等效处理器。

5 GB额外内存

支持的显卡:Nvidia GeForce系列:FX5900以上,G100,GT 120,GT 130,GTS 150,GTS 250,GTX 260,GTX 275,GTX 280,GTX 285,GTX 295;Ati radeon系列:Ati镭龙9500系列、X300、X600、X700、X800、X850、X1300、X1600、X1800、X1900、X1950、2400、2600、2900、3450、3650、3850。英特尔图形媒体加速器(GMA): GMA 3系列,GMA 4系列


Trang chủ:

模拟人生3人物补丁Tải về liên quan