Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > bảo mật hệ thống > 正当防卫4修改器

正当防卫4修改器

正当防卫4修改器

Loại:bảo mật hệ thốngPhiên bản:v1.6Cập nhật:2023-11-19 06:02:16Kích thước:834KBHệ thống:PCNgôn ngữ:简体中文

  • 正当防卫4修改器
  • 正当防卫4修改器
  • 正当防卫4修改器

正当防卫4修改器让你成为不可战胜的正义捍卫者!通过这个修改器,你将拥有无限的资源和力量去对抗邪恶势力。建立强大的防御体系,打败敌人的入侵,守护正义。通过修改器,你可以自由调整游戏中的参数,解锁增强的装备和技能,成为无敌的防御者。准备好为正义而战了吗?快来体验“正当防卫4修改器”,捍卫正义的时刻来了!

说明:此下载资源为压缩包,请自行解压使用。

正当防卫4修改器函数

数字键1-无限寿命

数字键2-无限项目符号

数字键3-无需重新加载

数字键4-无反冲

数字键5-速射

数字键6-车辆的无限氮气加速

数字键7-显示隐藏的项目/目标

第八,超级速度

数字键9-项目符号时间

数字键0-一击必杀

数字键+-挑战倒计时+60秒

数字键-锁定任务时间

Ctrl+数字键1-飞行员不需要降温。

Ctrl+数字键2-即时生产空投

Ctrl+数字键3-飞翼无限喷射推进

Ctrl+数字键4-飞翼无限导弹

主页-全部取消

正当防卫4修改器注意事项

“无限子弹”在装子弹时生效,对对手的雷霆也有效果。

“显示隐藏对象/目标”注意,有些东西需要指向才能显示详细信息。

当“一击必杀”激活时,除了玩家和玩家驾驶的车辆之外的所有人和车辆都会被一击必杀。如果任务要求NPC不能死亡或者车辆(非自己驾驶)不能损坏,最好暂时取消这个功能。

当“飞翼无限喷气推进”启动后,如果启动喷气推进后想要停止,需要打开降落伞或者暂时取消该功能。

当“不装弹”被激活时,如果使用飞翼导弹,它们会一直开火,你需要打开降落伞或者暂时取消“不装弹”才能停下来。

「锁定任务时间」注意,有些任务在倒计时结束后才会推进。请根据实际情况使用。

正当防卫4修改器描述


这个镇上有几个幸存者。

你不是救世主,但你需要他们的帮助才能逃离这座城市。

所以,找到这些幸存者,和他们并肩作战,组成生存团队。

为了生存,食物、强大的武器和DNA缺一不可。

当然,如果你能解决汽油、燃料和发电机的问题,你就更有可能活下来。

正当防卫4修改器功能

游戏拥有多种战斗工具,枪支,车辆和弹丸,完美模拟战场中的所有元素。

玩家可以控制奶牛驾驶坦克进行战斗,真实的坦克外观和射击风格帮助玩家快速融入战场,感受有趣的射击。

残酷的游戏机制只有一个队伍或一个玩家生存下来才能结束整场游戏。


Trang chủ:

正当防卫4修改器Tải về liên quan