Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Trang đầu hiện tại:Trang chủ > ứng dụng > Dịch vụ trong nước > shizuku

shizuku

shizuku

Loại:Dịch vụ trong nướcPhiên bản:v5.3Cập nhật:2023-12-07 06:02:03Kích thước:3.30MBHệ thống:AndroidNgôn ngữ:简体中文

  • shizuku
  • shizuku
  • shizuku

[//k0/]软件安装]对于这里的你,这个名为shizuku的平台会带给你最好的体验,包括丰富的功能设计。在此期间,你可以通过便捷的操作提升整体体验,不需要root就可以使用各种功能。总之你超强的可玩性一定会让你满意!

shizuku优势

1.线上操作流程非常详细,大家都可以轻松使用。

2,在线可以开发adb权限,让大家更方便的操作手机。

3、在线可以打开各种辅助,通过对话框进行配对,非常容易。

4.在线用户可以不用root使用各种功能,让每个人都可以开启各种功能。

shizuku功能

-支持亚行的使用

如果你的“需要root的应用”只需要adb的许可,你可以通过使用滴轻松扩大用户群。

-节省时间

滴有详细的文档来指导用户。你只需要让用户安装滴。

-优雅地使用系统API。

忘记根shell,可以“直接使用”需要高权限的API。此外,滴比壳牌快得多。

shizuku功能

在Android系统中,很多API需要是系统应用或者有框架签名才能被调用。

一些需要root权限的应用程序可能只需要调用这些API。由于这种限制,他们通常会采用一些不需要直接调用API的变通方法,但执行速度通常会比直接调用API慢很多。

为了更好的用户体验,我们需要更快更好的解决方案。滴服务器诞生了,它也使无根使用成为可能(通过亚行)。

shizuku亮点

1.指导用户使用root或adb运行流程(滴服务流程)。

2.当应用程序进程启动时,滴服务进程将活页夹发送到应用程序进程。

3.应用通过绑定器与服务流程交互,服务流程通过绑定器与系统服务器交互。

Trang chủ: