Trạm tải Lệ Giang:Pure Green Software Tải về trang web

Phần mềm máy tính| Phần mềm Composition| Cập nhật mới nhất| Sơ đồ trang web

Vị trí của bạn:Trang chủ > Hướng dẫn trò chơi di động > Hướng dẫn Cấp 14 của Thử thách xấu hổ nhất trong lịch sử WeChat: Cắt dâu

Hướng dẫn Cấp 14 của Thử thách xấu hổ nhất trong lịch sử WeChat: Cắt dâu

2023-09-12 09:31:02

Thử thách đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của WeChat là cắt dâu tây ở cấp độ 14 của Phần 4. Độ khó tương đối đơn giản, vậy làm thế nào để bạn thách thức cấp độ 14 trong mùa thứ tư của tập phim đáng xấu hổ nhất trong lịch sử WeChat? Trình chỉnh sửa bên dưới sẽ mang đến cho bạn câu trả lời cho những câu hỏi Phần 4 đáng xấu hổ nhất trong lịch sử WeChat.

Cấp 14

Bí quyết vượt màn: Tìm dâu tây và cắt dâu tây

Cách vượt màn: Xoay điện thoại 90 độ, dâu tây sẽ ép quả lê ra và xuất hiện trước mặt bạn, sau đó bấm vào quả dâu tây.

Chơi sai: Cắt bỏ phần cân của quả dâu vì nghi ngờ quả dâu giấu trong quả lê.

Đây là câu trả lời cho mùa thứ tư của thử thách đáng xấu hổ nhất trong lịch sử WeChat. hi vọng điêu nay co ich.

Đáp án thông tin thử thách mùa 4 đáng xấu hổ nhất lịch sử WeChat

Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4, Cấp 5, Cấp 6, Cấp 7, Cấp 9, Cấp 10, Cấp 11 , Cấp 12, Cấp 13, Cấp 15, Cấp 16, Cấp 17, Cấp 19, Cấp 20, Cấp 21, Cấp 22, Cấp 23, Cấp 24, Cấp 25, Cấp 26, Cấp 27, Cấp 28, Cấp 33, Cấp 34, Cấp 35, Cấp 36, Cấp 37, Cấp 38, Cấp 39, Cấp 40, Cấp 41, Cấp 42, Cấp 43, Cấp 44, Cấp 45, Cấp 46, Cấp 47, Cấp 48, Cấp 50, Cấp 51, Cấp 52, cấp 53, cấp 54, cấp 55, cấp 56, cấp 57, cấp 58, cấp 59, cấp 60.